Ogłoszenia startowe

Pozostało 4 dni do IV edycji Półmaratonu po Katowickich Lasach. Przedstawiamy najważniejsze ogłoszenia związane z dniem biegu.

Trasa biegu przebiega dokładnie według informacji zawartej w mapce:

MAPA

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi – strzałkami na jaskrawych arkuszach papieru zawieszonymi na drzewach oraz znakami poziomymi – strzałkami z wapna sypanymi na ziemi. Znaki zostaną umieszczone średnio co 40-60 metrów, obowiązkowo w kluczowych miejscach na skrzyżowaniu leśnych dróg i ścieżek. Oznaczenie trasy pozwala na swobodne samodzielne pokonanie trasy. Trasa jest bezpieczna i wiedzie duktami leśnymi. Jedynym miejscem na którym należy zachować ostrożność jest alejka asfaltowa (leśny fragment ulicy Białobrzeskiej), na której bardzo sporadycznie może pojawić się samochód dojeżdżający do wieży pożarowej na Wzgórzu Wandy.

Organizator zapewnia wsparcie na trasie w postaci osoby na rowerze prowadzącej czołówkę biegu. Na trasie będą obecni sędziowie. Do dyspozycji biegaczy będą punkty z wodą i napojem izotonicznym co 5 km.

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 10.00. W biurze odbieramy numery startowe oraz podpisujemy oświadczenie o znajomości regulaminu, stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. W biurze można pozostawić rzeczy wartościowe w depozycie i oznaczone napoje osobiste. Biuro zawodów usytuowane będzie przy trasie biegu.

Numery startowe przypinamy w widocznym miejscu i prezentujemy obsłudze trasy oraz osobom mierzącym czas na mecie. Na numerach startowych podane zostaną telefony do Organizatorów. Zachęcamy do zabrania własnych telefonów na trasę.

Parkingi dostępne są w najbliższej okolicy startu i mety biegu: Parking Lasy Murckowskie. Prowadzimy zapisy w dniu biegu.

Dekoracja uczestników, czyli wręczenie medali odbędzie się bezpośrednio po przybyciu na metę.

Przypominamy, że nie mamy limitu czasu na pokonanie trasy. Jednakowe brawa i identyczne medale otrzymują wszyscy przekraczający linię mety. Czekamy cierpliwie na wszystkich zawodników, nawet poruszających się marszobiegiem i marszem.

Harmonogram zawodów:

21 października – sobota:

godzina  10.00: otwarcie biura zawodów

godzina  10.45: odprawa

godzina  11.00: start Biegu

od godziny 12.15: dekoracja wbiegających na metę

zamknięcie trasy: po wbiegnięciu ostatniego zawodnika na metę

zamknięcie biura zawodów: około godziny 14.00
We wszystkich sprawach związanych z biegiem prosimy o kontakt:

pawel.prokop.2077@gmail.com