REGULAMIN

 

 

IV PÓŁMARATON PO KATOWICKICH LASACH BIEG 10 KM
Katowice, 21 października 2017 r.
Regulamin

1. Opis biegu

Bieg jest skierowany do miłośników i sympatyków biegania, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie przyjemność z biegania w ciekawym terenie. Bieg nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i masowym: opłata startowa pokrywa jedynie poniesione przez organizatorów wydatki. Bieg nie ma sponsorów. Organizacja biegu opiera się na zasadzie: biegacze – biegaczom. W Półmaratonie po Katowickich Lasach mogą uczestniczyć osoby maszerujące z kijkami.

2. Cele biegu

Wspólne bieganie i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Promocja zielonych terenów i lasów wokół Katowic.

3. Organizator

Klub Biegacza bezFormy.pl

4. Start, meta i biuro zawodów

Parking leśny Lasy Murckowskie (początek Doliny Murckowskiej) przy Ulicy Kołodzieja/Solskiego w Katowicach. Start: sobota 21 października 2017 r. o godz. 11:00. Biuro zawodów będzie czynne w dniu startu od godziny 10:00.

5. Trasa

Trasa w 100 % to drogi leśne. Trasa biegu zostanie oznaczona widocznymi znakami z logo biegu umożliwiającymi samodzielne ukończenie biegu. Trasa zmierzona jest systemem nawigacji satelitarnej garmin, endomondo oraz drogowym kołem mierniczym. Mapa biegu opublikowana zostanie na stronie klubowej przed startem.

6. Punkty odżywiania i odświeżania

Organizator zapewnia trzy punkty z wodą i napojem izotonicznym na trasie biegu.

7. Opieka medyczna w czasie zawodów

Organizator nie zapewnia opieki medycznej w czasie biegu.

8. Pomiar i limit czasu

Uczestnicy zostaną zweryfikowani na podstawie ręcznego pomiaru czasu. Organizator nie przewiduje limitu czasu.

9. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

W zawodach mogą wziąć udział biegacze indywidualni, którzy ukończyli 18 rok życia. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia będzie można dokonać drogą elektroniczną od dnia 20 sierpnia 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. zgodnie z formularzem zgłoszeniowym umieszczonym na stronie biegu. Organizator przyjmuje zapisy w biurze zawodów.

10. Wpisowe

Wpisowe na bieg wynosi 30 złotych do 20 października. Po 20 października wpłaty są możliwe tylko w biurze zawodów – 50 złotych. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 2324 9000 0500 0045 0070 3004 23 Alior Bank Oddział w Koninie, Klub Biegacza bezFormy.pl ul. Klasztorna 3A, 62-530 Kazimierz Biskupi

11. Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja kobiet 21,1 km Klasyfikacja mężczyzn 21,1 km Klasyfikacja kobiet 10 km Klasyfikacja mężczyzn 10 km

12. Nagrody

Dyplomy i pamiątkowe statuetki dla zwycięzców za I, II, III miejsce w Biegu 21,1 km Dyplomy za bieg 10 km kobiet i mężczyzn Dyplomy za udział w biegu – na życzenie

13. Świadczenia

Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy oraz unikalny drewniany medal, wodę, napój izotoniczny, kawę i herbatę na mecie oraz ciepły posiłek.

14. Bieg 10 km

Ze względu na sytuacje losowe startujących (pogodę, kontuzje, gorsze samopoczucie itp.), organizator przewiduje sklasyfikowanie zawodników na dystansie 10 km. Zawodnicy zachowują prawo do wszystkich świadczeń, w tym do pamiątkowego medalu. Ze zrozumiałych względów nie przewiduje się odrębnej dekoracji i wyróżnień dla tych zawodników, a jedynie dyplomy. Zostają oni umieszczeni w komunikacie po biegu na dystansie 10 km.

15.Szczególne zasady bezpieczeństwa

Ze względu na profil trasy zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej. W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg i poprosić o wezwanie pomocy.

16. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia depozyt rzeczy wartościowych i nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia ani za szkody wyrządzone przez osoby trzecie. Uczestników obowiązuje strój sportowy. Za niesportowe zachowanie niegodne zawodnika, skracanie trasy, łamanie postanowień regulaminu, składanie fałszywych oświadczeń itp. organizator może odmówić zawodnikowi udziału w biegu lub zdyskwalifikować. Wszystkie sprawy nie określone niniejszym regulaminem rozstrzygane są w porozumieniu z organizatorem w duchu uczciwej, sportowej rywalizacji na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących w podobnych zawodach sportowych.

17. Rezygnacja z udziału w zawodach

Zawodnicy zgłoszeni i umieszczeni na liście startowej, którzy nie będą mogli wziąć udziału w zawodach, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora pocztą elektroniczną. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pocztą elektroniczną:
pawel.prokop.2077@gmail.com